fbpx

ПІДЛОГА BARLINEK В ТВОЄМУ ІНТЕР’ЄРІ  

ПОДИВИСЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЮ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Барлінек Інвест»

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Барлінек Інвест» (надалі – ТОВ «Барлінек Інвест»), розташоване за адресою: вул. Чехова, 7-В, м. Вінниця, Україна, 21034, код ЄДРПОУ: 34004579, адреса електронної пошти: office.ua@barlinek.com, телефон: +38 (0432) 55-33-00, повідомляє про проведення конкурсу та запрошує суб’єктів аудиторської діяльності до участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Барлінек Інвест» за 2021рік (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають критеріям відбору, встановленим розділом 2 Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Барлінек Інвест» (далі – Порядок), включені до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, зокрема до Розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, надається Тендерна документація ТОВ «Барлінек Інвест».

 

 

Умовами участі у тендері є:

Суб’єкт аудиторської діяльності (претендент конкурсу), який виявив бажання взяти участь у конкурсі до 18:00 20 серпня 2021 року надсилає на електронну адресу maksym.polishchyk@barlinek.com наступний перелік документів:

  1. Витяг або інформацію про наявність аудиторської компанії у відповідних розділах реєстру АПУ;
  2. Документи (лист), які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB);
  3. Комерційну пропозицію та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції;
  4. Кошторис (бюджет): перелік послуг, їхня вартість погодинно.
  5. Зовнішній аудитор повинен мати свідоцтво про включення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності України. Строк дії свідоцтва повинен розповсюджуватися на весь період дії договору про аудит;
  6. Зовнішній аудитор повинен мати досвід роботи на ринку аудиторських послуг України не менш як три роки до моменту укладення договору про аудит. Зовнішній аудитор повинен мати досвід аудиту неурядових громадських організацій;
  7. Зовнішній аудитор повинен мати в своєму штаті не менш ніж три сертифікованих аудитора;
  8. Технічне завдання на аудит повинне бути наведене у додатку до Договору з зовнішнім аудитором.

 

 

Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Барлінек Інвест» включає:

  • аудит фінансової звітності ТОВ «Барлінек Інвест» за 2021 рік, підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №2258-VIII, Міжнародних стандартів аудиту, та з урахуванням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Деталізоване викладення критеріїв відбору суб’єктів аудиторської діяльності встановлено розділом 2 Порядку.

Дирекція ТОВ «Барлінек Інвест» має право запитувати надання додаткової інформації/документів, що є необхідними для прийняття рішення за результатами проведення Конкурсу.

 

Спосіб та строки подання конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції приймаються з 01 серпня 2021 року по 20 серпня 2021 року електронною поштою контактній особі у вигляді електронних документів у форматі *.pdf.

Конкурсні пропозиції подаються за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації у паперовій формі, повинні бути засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта аудиторської діяльності (за наявності).

 

Контактна особа: менеджер з постачання Максим Поліщук.

тел.: +380 432 55-33-44,

документи надсилати на електронну пошту: maksym.polishchyk@barlinek.com.

Документи, що надійшли після встановленого строку або не в повному обсязі, не розглядатимуться.