fbpx

ПІДЛОГА BARLINEK В ТВОЄМУ ІНТЕР’ЄРІ  

ПОДИВИСЬ ВІЗУАЛІЗАЦІЮ

Політика приватності

 

1. Політика захисту персональних даних

Дана Політика Приватності являє собою набір правил, метою яких є інформування про всі аспекти процесу отримання, обробки та захисту Ваших персональних даних.

Політика визначає спосіб та цілі обробки наданих нам персональних даних, правила їх захисту та визначення Ваших прав у цьому аспекті. Barlinek обробляє персональні дані для різних цілей, при тому, залежно від мети, можуть застосовуватися різні методи збору, юридичні підстави для обробки, використання, розкриття та зберігання.

Захист персональних даних є особливо важливим для нас, ми надаємо пріоритет безпеці всіх отриманих нами даних.
Найвищі стандарти та правила безпеки обробки персональних даних гарантуються нашою політикою, процедурами та навчанням, включаючи захист даних, їх конфіденційність та безпеку, а також відповідні інформаційні системи, включаючи незалежні сертифікати (сертифікат SSL). Регулярний аудит введених заходів з точки зору їх адекватності для захисту отриманих даних та принцип мінімізації їх обробки гарантують безпеку та прозорість процесів.

Особисті дані обробляються на підставі законодавства, зокрема, Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних та скасування директиви 95/46/WE (далі: ППД) і закон про захист персональних даних.

Сподіваємось, що дана Політика Приватності допоможе зрозуміти принципи, цілі та методи збору особистих даних як через веб-сайт, так у зв’язку з нашою комерційною діяльністю по відношенню до наших клієнтів, покупців, їх працівників та маркетологів, а також у навчанні, конкурсах та програмаї лояльності.

 

2. АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Адміністратором ваших персональних даних є Barlinek S.A., з місцезнаходженням у м. Кельце (25-323), ал. Солідарності 36, KRS 0000018891, NIP 959-08-21-486 (далі: Barlinek/ Адміністратор)
Якщо у вас є будь-які питання щодо обробки даних, просимо зв’язатися з нами за допомогою електронної адреси daneosobowe.bsa@barlinek.com

 

3. ПРОЦЕСИ ОБРОБКИ

 

– НАШІ КЛІЄНТИ

– ПОКУПЦІ І ПОСТАЧАЛЬНИКИ ПОСЛУГ

– ФОРМИ І КОНТАКТНІ ПИТАННЯ

– РЕКРУТИНГ

 

4. ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ ОБРОБКИ

Barlinek обробляє ваші особисті дані лише на підставі чинного законодавства. Юридичні підстави для обробки персональних даних у кожному процесі зазначені у відповідній вкладці вище.

Barlinek обробляє Ваші персональні дані з урахуванням не лише законних операцій Адміністратора, але, насамперед, поваги ваших прав згідно з положеннями про захист персональних даних та їх впливу на діяльність в окремих сферах діяльності.

 

5. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

Barlinek передає особисті дані іншим суб’єктам, включаючи державні органи, лише на підставі закону.

У зв’язку з економічною діяльністю, яка потребує захисту багатьох адміністративних та технічних елементів, Barlinek довіряє обробку персональних даних зовнішнім суб’єктам. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб надавати наші послуги з найвищою якістю за підтримки зовнішніх суб’єктів. Довірені та відповідні договірні угоди гарантують найвищий рівень захисту, конфіденційності та безпеки персональних даних, а також їх використання лише з метою виконання договірних або юридичних обов’язків Адміністратора.

Оброблені нами персональні дані можуть бути надані:

 • суб’єктам, що входять у склад Капітальної Групи Barlinеk. Інформацію щодо інших співтовариств компанії Barlinеk можна знайти тут .
 • зовнішнім суб’єктам, які надають необхідні послуги для компанії Barlinek, для реалізації цілей, для яких ми обробляємо Ваші персональні дані, включаючи обслуговування клієнтів (наприклад, скарги), послуги, пов’язані з процесом найму, відшкодування дебіторської заборгованості, логістику, поштові та кур’єрські послуги, маркетинго-рекламні, послуги митної служби, бухгалтерські і готельні, технічні.
 • організаціям, що забезпечують безпеку ІТ-систем, постачальників інформаційних технологій, програмного забезпечення, хостингу або управління сайтами, резервного копіювання даних чи їх аналізу.
 • правоохоронним органам, регулюючим органам та іншим державним органам або третім сторонам, якщо це вимагається чинним законодавством (відповідно до цих законів).

Barlinek залишає за собою право розкривати вибрану інформацію про особу, відповідним компетентним органам або третім сторонам, які подають запит на таку інформацію, на підставі відповідного закону та відповідно до чинного законодавства.
Через міжнародний характер діяльності, що проводиться Адміністратором, персональні дані можуть передаватися за межі європейської економічної зони.
Передача персональних даних за межами ЄЕЗ до країни, яка, на думку Європейської комісії, не гарантує підтримання належного рівня захисту персональних даних, базується на угоді, яка враховує вимоги ЄС щодо передачі персональних даних за межі ЄЕЗ, зберігаючи відповідні клаузули, що забезпечують безпеку обробки. Ці клаузули доступні тут.

 

6. ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Ви маєте наступні права щодо обробки персональних даних:

 • право на доступ до оброблених персональних даних – на цій підставі Адміністратор, у відповідь на запит особи, якої ці дані стосуються, надає інформацію про обробку персональних даних, зокрема про цілі та юридичні підстави обробки, обсяг отриманих даних, суб’єкти, яким розкриваються персональні дані та про плановану дату їх видалення;
 • право на виправлення даних – на цій підставі Адміністратор на прохання особи, якої стосуються дані, вилучає будь-які невідповідності або помилки щодо оброблюваних персональних даних, а також їх завершує або оновлює, якщо вони неповні або змінилися;
 • право на видалення даних – на цій підставі, Адміністратор на прохання особи, якої стосуються дані, видаляє дані, обробка яких більше не потрібна для виконання будь-яких цілей, для яких вони були зібрані, згода на обробку була відкликана або було висунуто заперечення, і це не вимагається для визначення, розслідування або захисту претензій Адміністратора;
 • право на обмеження обробки та передачу даних – на цій підставі Адміністратор на прохання особи, якої стосуються дані, перестає проводити операції з такими особистими даними у відповідній сфері, а також видає ці особисті дані у форматі, що дозволяє їх читати за допомогою комп’ютера;
 • право на подачу скарги – шляхом здійснення цього права особа, яка вирішує, що його персональні дані обробляються всупереч чинному законодавству, можуть подати скаргу до Президента Управління з захисту персональних даних;
 • право подання незгоди – особа, якої стосуються дані, може в будь-який час заперечити обробку персональних даних для цілей, для яких вони були зібрані;
 • право на відкликання згоди – при обробці персональних даних на підставі наданої згоди, то в будь-який час особа, якої стосуються дані, може відкликати цю згоду. Зняття згоди не означає, що обробка персональних даних до цього моменту була незаконною, відкликання згоди не впливає на законність існуючої обробки, однак, персональні дані більше не будуть використовуватися для цих цілей.

Заява щодо здійснення описаних вище прав може бути подана традиційною поштою за такою адресою: Ал. Солідарності 36, 25-323 Кельцe, або електронною поштою daneosobowe.bsa@barlinek.com.

У заяві необхідно, якщо це можливо, точно вказати, чого вона стосується, тобто, одержувача заяви і яке право з описаних вище, хоче використати особа, що складає заяву. Якщо адміністратор не може визначити зміст запиту або визначити особу, яка подає заяву ,на підставі поданої заяви, він попросить заявника надати додаткову інформацію.

Відповідь на повідомлення буде подана негайно, не пізніше ніж через місяць після його надходження. Якщо необхідно продовжити цей термін, Адміністратор повідомить заявника про причини такого продовження. Відповідь надається у письмовій формі, якщо запит не було надіслано електронною поштою, або в ньому було зазначення надання відповіді у електронній формі.

 

7. АКТУАЛІЗАЦІЯ

У випадку, непередбаченим Політикою конфіденційності, застосовуються положення Закону про захист персональних даних та ППД.

Політика постійно перевіряється та оновлюється, коли це необхідно.

Ми залишаємо за собою право змінювати окремі положення нашої політики конфіденційності без попереднього інформування. Просимо перевіряти нашу політику конфіденційності кожного разу, перед використаннями нашої пропозиції, щоб ознайомитися з її поточною версією у випадку можливих змін та оновлень.

 

8. ФАЙЛИ COOKIE

Barlinek використовує файли cookie, які є невеликою текстовою інформацією, зберігаються на кінцевому пристрої Користувача (наприклад, комп’ютері, планшеті, смартфоні) та аналогічними технологіями, наприклад, для того, щоб адаптувати веб-сайт до потреб користувачів і в статистичних цілях. Cookie можуть бути зчитані інформаційно-комунікаційною системою Barlinek.

Barlinek використовує файли cookie, щоб збирати інформацію про те, як користуватись Веб-сайтом та для запам’ятовування налаштуваннь Користувачів. Barlinek зберігає файли cookie на кінцевому пристрої користувача, а потім отримує доступ до інформації, що міститься в ній, для статистичних цілей, для забезпечення правильної роботи веб-сайту та коригування вмісту, показаного Користувачеві.

Barlinek також інформує, що файли cookie можуть бути видалені Користувачем після збереження їх компанією Barlinek через: відповідні функції веб-браузера, програми, що використовуються для цієї мети, або використання відповідних інструментів, доступних в операційній системі, що використовується Користувачем. Наступні посилання містять інформацію про те, як видалити файли cookie у найпопулярніших веб-переглядачах:

 • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: https://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

Barlinek також інформує користувачів про те, що зміна конфігурації веб-браузера, яка запобігає або обмежує зберігання файлів cookie на кінцевому пристрої користувача, може спричинити функціональні обмеження наданих послуг. Видалення файлів cookie під час надання послуги може призвести до подібних наслідків. Це може призвести до переривання сеансу після входу.

На веб-сайті використовуються такі файли cookie:

 •  _utma – файл зберігається на диску комп’ютера під час першого відвідування сайту. Файл містить унікальний ідентифікаційний номер, за допомогою якого аналітичний інструмент може визначати унікального і нового користувача,
 • _utmb – файл cookie _utmb несе відповідальність за зберігання інформації щодо візиту,
 • _utmc – файл cookie, що співпрацює з _utmb, завдання якого полягає у визначенні того, чи слід починати відстеження нових візитів, або збирати їх в існуючі візити,
 • _utmz – файл cookie, що містить інформацію про джерела відвідування. Завдяки йому є можливим підрахування, зокрема, відвідувань з пошукових систем,
 • PHPSESSID – файл cookie, який підтримує ідентифікатор поточного сеансу між сервером, на якому встановлена сторінка, та пристроєм користувача, з яким він спілкується з сервером та сайтом.

 

9. ПИТАННЯ ТА КОНТАКТ

Адміністратор зберігає кореспонденцію з клієнтом для статистичних цілей і для забезпечення найкращої і найшвидшої відповіді на питання, що виникли, в тому числі прохання видалення або реалізації права заперечення,– дані, в такому випадку, не будуть використовуватися для інших цілей, крім реалізації заяви.

У разі виникнення будь-яких питань, пов’язані з обробкою персональних даних, просимо зв’язатися з нами через пошту, надіславши листа: Ал. Солідарності 36, 25-323 Кельцe, або електронною поштою daneosobowe.bsa@barlinek.com